Компактен температурен трансмитер

  • JET-600 Compact Temperature Transmitter

    JET-600 Компактен температурен предавател

    Температурните предаватели/сензори JET-600 Compact са проектирани за използване в тежки индустриални среди, където се изисква надеждно, здраво и точно оборудване.

    Компактните температурни сензори са оборудвани с вграден трансмитер.Предлага се с богат избор от процеси и електрически връзки.