Съд за кондензат

  • Condensate Chambers & Seal Pots

    Камери за кондензат и уплътнителни съдове

    Основното използване на кондензатните съдове е за повишаване на точността на измерване на потока в тръбопроводи за пара.Те осигуряват интерфейс между парната фаза и кондензираната фаза в импулсните линии.Кондензатните съдове се използват за събиране и натрупване на кондензат и външни частици.Кондензатните камери помагат за защита на деликатните инструменти с по-малки отвори от повреждане или запушване от чужди отломки.

  • Stainless Steel Pressure Gauge Siphon

    Сифон за манометър от неръждаема стомана

    Сифоните за манометър се използват за защита на манометъра от ефекта на гореща среда под налягане, като пара, както и за намаляване на ефекта от бързи скокове на налягането.Средата под налягане образува кондензат и се събира вътре в серпентината или частта на пигтейла на сифона за манометър.Кондензатът предотвратява директен контакт на горещата среда с инструмента за налягане.Когато сифонът е инсталиран за първи път, той трябва да се напълни с вода или друга подходяща разделителна течност.