Електромагнитен разходомер

  • JEF-300 Electromagnetic Flowmeter

    JEF-300 Електромагнитен разходомер

    Електромагнитният разходомер от серията JEF-300 се състои от сензор и преобразувател.Той се основава на закона на Фарадей за електромагнитната индукция, който се използва за измерване на обемния поток на проводяща течност с проводимост по-голяма от 5 μs/cm.Това е индуктивен уред за измерване на обемния поток на проводящата среда.