Предавател за диференциално налягане, монтиран на фланец