Модул за предавател на температура

  • Temperature Transmitter Module

    Модул за предавател на температура

    Задачата на температурните предаватели е да трансформират сензорния сигнал в стабилен и стандартизиран сигнал.Съвременните предаватели, използващи цифрова технология, обаче са повече от това: те са интелигентни, гъвкави и предлагат висока точност на измерване.Те са важен компонент от веригата за измерване, способен да подобри безопасността и ефективността на вашия процес.