Ултразвуков разходомер

  • JEF-200 Ultrasonic Flowmeter for water and liquid

    JEF-200 Ултразвуков разходомер за вода и течност

    Принципът на работа на ултразвуковия разходомер.Разходомерът работи чрез последователно предаване и приемане на честотно модулиран изблик на звукова енергия между двата преобразувателя и измерване на времето за преминаване, необходимо за преминаване на звука между двата преобразувателя.Разликата в измереното време за преминаване е пряко и точно свързана със скоростта на течността в тръбата.