Трансмитер за налягане

  • JEP-100 Series Pressure Transmitter

    Трансмитер за налягане от серия JEP-100

    Трансмитерите за налягане са сензори с електрическа предавателна мощност за дистанционна индикация на налягането.Процесните предаватели се отличават от сензорите за налягане чрез увеличения си обхват на функционалност.Те разполагат с интегрирани дисплеи и предлагат висока точност на измерване и свободно мащабируеми обхвати на измерване.Комуникацията се осъществява чрез цифрови сигнали и са налични водоустойчиви и взривоустойчиви сертификати.