Вихров разходомер

  • JEF-400 Series Vortex Folwmeter

    Вихров фолумер от серия JEF-400

    Вихровите разходомери от серията JEF-400 предлагат много предимства за измерване на дебита, включително лесна инсталация без импулсни линии, без движещи се части за поддръжка или ремонт, по-малък потенциал за теч и широк диапазон на намаляване на потока.Вихровите измервателни уреди също предлагат много ниска консумация на енергия, което позволява използване в отдалечени райони.

    В допълнение, Vortex измервателните уреди са уникални с това, че могат да приемат течности, газове, пара и корозивни приложения.Вихровите разходомери също са в състояние да издържат на високо технологично налягане и температури.