Термометър за съпротивление (RTD)

  • JET-200 Resistance Thermometer (RTD)

    Термометър за съпротивление JET-200 (RTD)

    Резистентните температурни детектори (RTD), известни също като термометри за съпротивление, прецизно отчитат температурите на процеса с отлична степен на повторяемост и взаимозаменяемост на елементите.Чрез избор на подходящи елементи и защитна обвивка, RTD могат да работят в температурен диапазон от (-200 до 600) °C [-328 до 1112] °F.